Kategorie

HISTORIA FIRMY1894   Powstaje Fabryka Techniczno-Chemiczna Leona Nowińskiego

1895 - 1926   Uruchamianie kolejno produkcji azbestowych szczeliw, sznurów termoizolacyjnych, płyt uszczelniających i przędzy

1935   Powstaje spółka aukcyjna Towarzystwo Fabryki Wyrobów Gumowych i Azbestowych "Leonowit"

1936- 1939   Liczba zatrudnionych w "Leonowicie" wzrasta ze 150 do 500

1945   Nacjonalizacja - zmiana nazwy na Fabryka Wyrobów Azbestowych "Azbest" i stopniowe odtwarzanie produkcji

1948   Uruchomienie Oddziału "B" i produkcji tektury azbestowej oraz malenalów ciernych

1955   Uruchomienie Oddziału "C" - produkcja uszczelek

1956 - 1967   Intensywny rozwój techniczny i technologiczny w zakresie wyrobów azbestowych

1968   Przekształcenie "Azbestu" w Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych "POLONIT"

1969 - 1980   Intensywne prace modernizacyjne zmierzające do poprawy warunków pracy i dostosowania do wymogów ochrony środowiska

1981 - 1996   Stopniowe, konsekwentne wdrażanie do produkcji wyrobów nie zawierających azbestu

1991   Powołanie spółki o nazwie Zakłady Wyrobów Uszczelniających i Termoizolacyjnych "POLONIT"

1993   Przeniesienie " POLONITU" do nowej siedziby w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego

1994 - 1996   Intensywne działania na rzecz eliminacji azbestu z wyrobów

1997   Całkowite przyjęcie na produkcje wyrobów bezazbestowych

1999   Uzyskanie certyfikatu ISO 9001

1999 - 2003   Dalszy rozwój techniczny i technologiczny

2004   Przejęcie wiekszościowego pakietu akcji przez prywatnego inwestora. Restrukturyzacja zakładu.ZDJĘCIA ZAKŁADU


Polonit Polonit Polonit Polonit