Kategorie

OSTRZEŻENIA O SZKODLIWOŚCI PRODUKTÓW


Poniżej znajdują się arkusze bezpieczeństwa wyrobów firmy Polonit Group Sp. z o.o., które zawierają między innymi informacje na temat:

Polonit
  • składu,
  • właściwości fizycznych i chemicznych,
  • magazynowania,
  • transportu,
  • postępowania z odpadami,
  • zagrożeń,
  • postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska,
  • pierwszej pomocy.

PolonitOstrzeżeniaKarta bezpieczeństwa wyrobów z włókna szklanego Polonit
PolonitOstrzeżeniaKarta bezpieczeństwa wyrobów z włókna ceramicznegoPolonit
PolonitOstrzeżeniaKarta bezpieczeństwa wyrobów z bio przędzyPolonit
PolonitOstrzeżeniaKarta bezpieczeństwa maty termoizolacyjnej Polonit