Kategorie

ksiazka

REGULAMIN


SKLEPU INTERNETOWEGO www.polonit.pl.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin sklepu określa na jakich zasadach można zakupić towar w sklepie internetowym POLONIT Sales Sp. z o.o. działającym pod adresem: www.polonit.pl.
 2. Sklep Internetowy działający pod adresem: www.polonit.pl prowadzony jest przez firmę:

  POLONIT SALES Sp. z o.o.
  ul. Jugosłowiańska 65D
  51-112 Wrocław
  NIP: 895-201-97-03
  REGON: 021974007,

  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000434655.

  Adres do korespondencji:
  POLONIT SALES Sp. z o.o.
  Oddział produkcyjny i dział handlowy:
  Sosnowiec 21B
  95-010 Stryków
  tel: +48 42 643 55 55
  fax +48 42 656 70 35
  Konto bankowe:
  Bank: Allior Bank
  21 2490 0005 0000 4530 5344 7674
 3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na stronie www.polonit.pl użytkownik powinien posiadać:
  • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
  • włączoną obsługę Java Script,
  • włączoną obsługę plików Cookies,
  • aktywny adres e-mail.
 5. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.
 6. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do zakupów.

Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.polonit.pl, poprzez e-mail: polonit@polonit.pl lub tel/fax 42 656 70 35.
 2. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT i nie uwzględniają one kosztów dostarczenia towaru, których orientacyjna wartość podana jest w trakcie realizacji zamówienia.
 4. Do zamówienia wystawiana jest faktura VAT dla podmiotów gospodarczych, lub paragon dla osób fizycznych.
 5. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od momentu złożenia zamówienia.
 6. Jeżeli po dokonaniu płatności przelewem wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn), powstała nadpłata zostanie w całości bezzwłocznie zwrócona na konto podane przez Klienta
 7. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu Polonit Sales Sp. z o.o. należy wykonać następujące czynności:
  • wybrać towar spośród prezentowanych na stronie sklepu,
  • dodać do koszyka,
  • wybrać sposób zapłaty oraz dostawy,
  • zalogować się do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany lub podać dane niezbędne do realizacji zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,
  • kliknąć przycisk kupuję.
 8. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.
 9. Przyjęcie do realizacji rozpoczyna się po dotarciu do sklepu e-maila od Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 10. Zamówienia złożone na e-mail lub faxem nie wymagają dodatkowego potwierdzenia.
 11. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i w tym przypadku podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
 12. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikowania zamówień poprzez kontakt telefoniczny.
 13. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Platforma sklepu internetowego podaje jedynie orientacyjną wartość kosztu transportu, w związku z czym Firma zastrzega sobie prawo do zmiany kosztu przesyłki i poinformowaniu Kupującego o tej zmianie.
 14. W przypadku wybrania sposobu płatności przedpłatą na konto bankowe, zamówiony towar podlega rezerwacji od momentu złożenia zamówienia na okres 3 dni roboczych. Gdy w ciągu tego czasu na koncie bankowym Firmy nie zostanie zaksięgowana płatność, rezerwacja towaru zostaje zawieszona. Towar zostanie wysłany w momencie zaksięgowania płatności, pod warunkiem dostępności towaru w magazynie.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywany przez klienta w następujący sposób:
  • tzw. przedpłata: przelewem na rachunek bankowy firmy Polonit Sales Sp. z o.o.:
   21 2490 0005 0000 4530 5344 7674.
   Kupujący przelewa kwotę, która wystarczy na realizację zamówienia łącznie z kosztami transportu. Po otrzymaniu przelewu na powyższy rachunek bankowy przesyłka zostaje wysłana. Przelewy prosimy realizować podając w tytule przelewu numer zamówienia automatycznie generowany przez sklep internetowy, bądź przypisany manualnie przez naszą firmę.
  • gotówką przy odbiorze zamówienia- Kupujący płaci za towar przy odbiorze przesyłki z rąk kuriera.

Dostawa zamówionego towaru

 1. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie jego wysłania.
 2. Adres dostawy zamówienia jest adresem podawanym wraz z danymi teleadresowymi chyba, że Kupujący poda inny adres wysyłki.
 3. Przesyłki dostarcza Firma Kurierska- DPD.
 4. Opóźnienia dostaw w wyniku działań firmy kurierskiej nie podlegają odpowiedzialności firmy Polonit Sales Sp. z o.o.
 5. W momencie otrzymania przesyłki drogą kurierską, Kupujący ma obowiązek sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera.
 6. Kupujący sprawdza przesyłkę w obecności kuriera pod względem uszkodzeń opakowania jak i towaru powstałych w wyniku transportu, śladów otwierania opakowania, stanu ilościowego bądź jakościowego zamówionego towaru. W tym momencie nastąpić może odmowa przyjęcia towaru przez Kupującego poprzez spisanie odpowiedniego protokołu wraz z pracownikiem firmy kurierskiej.
 7. Pokwitowanie i odbiór towaru zrzucają na odbierającego prawo własności towaru. Przyjęcie towaru powoduje likwidację wszelkich możliwych rozszczeń wobec sprzedawcy pod względem uszkodzenia lub braku ilościowego.

Reklamacje

 1. W przypadku zawuażonych wad technicznych zakupionego towaru, Kupujący powinien odesłać go na własny koszt pod wskazany poniżej adres. Nie akceptujemy i nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.
  Adres :
  POLONIT SALES Sp. z o.o.
  Sosnowiec 21B
  95-010 Stryków.
 2. Paczka wraz z reklamowanym towarem zawierać musi wystawiony przez Firmę dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego, faktury VAT, bądź innego dokumentu potwierdzającego w sposób jednoznaczny zakup towaru w naszym sklepie internetowym.
 3. Procedura reklamacyjna trwa maksymalnie 14 dni od momentu przyjęcia przesyłki przez Sprzedającego.
 4. Uszkodzony towar wymieniony zostanie w miarę dostępności na nowy, pełnowartościowy. W przypadku braku danego produktu, Sklep zwróci się z zapytaniem do Kupującego o zwrot pieniędzy lub zaproponuje mu dostępne w magazynie produkty do wyboru w cenie reklamowanego towaru. Wystawiona zostanie wówczas korekta faktury lub paragonu fiskalnego wysłana przez Firmę.
 5. W przypadku uszkodzenia towaru z winy użytkownika bądź bezpodstawnej reklamacji, wszelkie koszty pokrywa Kupujący.
 6. Zgodnie z Ustawą z dn. 02.marca 2000r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był poddany eksploatacji bądź uszkodzeniu. Do przesyłki należy dołączyć fakturę lub paragon.

Polityka prywatności

 1. Dane Klientów podawane podczas rejestracji są poufne i wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883).